Jungshoved Krisecenter har nedenstående personalesammensætning:

  • Forstander
  • Krisecenterleder
  • 4 socialfaglige medarbejder (Kontaktpersoner)
  • 1 børnefaglig medarbejder

Der er ydermere tilknyttet en psykolog som har sin faste gang i huset.

Den daglige leder har det overordnede ansvar for, at huset fungerer – både i forhold til økonomi, personalets velbefindende og vores borgers trivsel. Derudover kan den daglige leder i visse tilfælde inddrages i arbejdet sammen med den enkelte kvinde.

Kontaktpersonerne er uddannede socialrådgivere og pædagoger. De har særlige kompetencer med hensyn til at støtte beboerne i forhold til andre myndigheder, ligesom at de har erfaring i at arbejde med kvinder, der har været udsat for vold.

På Jungshoved krisecenter er der en børneperson, som har særligt fokus på børnenes behov under hele opholdet.

Du og dit barn tilbydes efter et par dage, en samtale med børnepersonen og en kontaktperson. Her vil personalet sammen med dig og dit barn blive udfærdige en foreløbig plan i forhold til barnets deltagelse i daginstitution eller skole m.v.

Derudover vil der være mulighed for at både moder og barn har mulighed for at tale om det der er gået forud for indskrivelsen på Jungshoved krisecenter.

Jungshoved Krisecenters mål er at skabe nogle trygge rammer for barnet, således at barnet føler sig set, hørt og anerkendt.

Det er en målsætning for os, at du forbliver den vigtigste omsorgsperson og opdrager for barnet, også mens du bor i vores hus.

Du skal som udgangspunkt selv passe dit barn når du bor i huset, men vi kan hjælpe dig med pasningen, hvis du har vigtige aftaler ude i byen, eller på anden vis har behov for hjælp til barnet.

Psykologbehandling til børn på Krisecentret:

Ifølge Serviceloven har dit barn krav på psykologbehandling, når barnet følger med dig på Krisecentret. Du vil derfor indenfor den første uge du bor på Krisecentret blive tilbudt psykologbehandlinger til dit barn. Vi samarbejder med en privat praktiserende psykolog, som vil foretage behandlingen af barnet.

Vi formidler kontakten til psykologen efter aftale med dig.