• HVERDAGEN

Personalet afholder morgenmøde hver dag kl. 08:30, hvor der orienteres om planer for dagen.

Dagen er til fri disposition, men ofte har den enkelte kvinde behov for – sammen med sin kontaktperson – at få hjælp til at få klaret nogle praktiske ting.

Derudover er der en klar forventning om, at man sikrer, at ens eget værelse holdes rent, samt at man indgår i arbejdspligten, ved at man sammen med de andre beboere holder fællesarealerne, køkken og badeværelser rene.

Der arrangeres også fællesudflugter/ture ud af huset.

Aftenerne er præget af ro, hvor man kan deltage i sociale arrangementer i huset eller nyde de naturskønne omgivelser.

 • HUSMØDE

Hver torsdag kl. ca. 20.30, når børnene er lagt i seng, afholdes der husmøde.

Her skal der laves ugeplan for den kommende uge, herunder madlavning, fordeling af rengøringsopgaver og sociale arrangementer.

Det er i dette forum, at vi forventer, at beboerne kommer med forslag og tilkendegivelser omkring, hvordan deres hverdag er, samt forslag til forandringer.

Det vil også være på husmødet, at meddelelser fra personalet vil blive kommunikeret ud til den samlede beboergruppe.

 • AKTIVITETER

Jungshoved Krisecenter tilbyder forskellige aktiviteter, der kan være med til at øge kvindernes fysiske, psykiske og social velvære i fællesskab.

Vi har tiltænkt, at der på Krisecenteret skal være forskellige aktiviteter i huset som:

 • Walk and talk
 • Gåture
 • Krearum/Strikkeklub
 • Fællesspisning
 • Filmaftener

Det skaber adspredelse, sjov og giver vores beboere et tiltrængt break.

Vi arrangerer ture ud af huset:

 • Biografture
 • Museer
 • Strand
 • Ugentlige shoppingture

Dette gøres for, at vores borger kan socialisere sig og omgås andre, da vi på denne måde kan sikre, at borgeren ikke isolerer sig.