• Hovmarken 9, 4720 Præstø
  • 40400771 / 40406371
  • kontakt@lata.dk

Telefonisk henvendelse

Hvis du er udsat for vold og har behov for at komme på krisecenter, kan du henvende dig telefonisk på 40 40 07 71.

Her vil du komme til at tale med en medarbejder – som regel en kontaktperson eller lederen af Krisecentret. Denne vil spørge lidt ind til din situation, og I vil sammen aftale, hvornår du kan komme og evt. give dig nogle råd om, hvordan du skal forholde dig.

Dette er under forudsætning af, at krisecentret har plads. Hvis krisecentret ikke har plads, vil vi så vidt muligt henvise dig til et andet krisecenter.

Personlig henvendelse

Der er ikke mulighed for direkte personlig henvendelse.

Orienteringspligt til hjemkommunen:

Hvis du indskrives på krisecentret, skal vi give din hjemkommune besked om indskrivningen senest tre hverdage efter indflytningen. Hvis du kommer uden børn, kan du vælge at blive indskrevet anonymt.