BØRN PÅ JUNGSHOVED KRISECENTER

Det er Jungshoved Krisecenters opgave at sikre, at de børn, som bor på krisecentret, har en tryg hverdag med stabile voksne samt sikre, at de får bearbejdet de oplevelser, de har haft i forbindelse med volden i hjemmet og opbruddet fra den hjemlige base. Der arbejdes ligeledes på at sikre, at barnets tarv og udvikling bliver varetaget.

Omsorg og støtte ydes af de ansatte medarbejdere. Her er det en prioritet, at kvinder og børn mødes med respekt og ligeværdighed. Der afsættes god tid til at modtage nye kvinder og børn, og de vises hjælpsomt tilrette i huset.

Jungshoved Krisecenter vil sikre, at børn, der kommer med deres moder på krisecenter, vil bliver tilbudt psykologsamtaler i henhold til § 109, stk. 8 i SEL.

Når børn flytter ind hos os, får de en rygsæk fra Mary Fonden, som noget af det første. Den indeholder madkasse, badehåndklæde, toilettaske og en lille dagbog til tanker eller tegninger.

Vi har gode børnefaciliteter. Vi har et særligt rum fyldt med legetøj, en stor have til at lege i og til de større børn har vi computer til udlån, Playstation og TV.

Jungshoved Krisecenter prioriterer, at du forbliver den vigtigste omsorgsperson og opdrager for barnet, også mens du bor på vores krisecenter.

boern

UNDERRETNINGSPLIGT

Du kan opholde dig anonymt på et krisecenter, hvis du kommer alene, men hvis du medbringer dine børn under 18 år, har vi skærpet underretningspligt i forhold til din kommune i henhold til Serviceloven.

Men vi sender aldrig en underretning uden at involvere dig som mor.